26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

دورهمی انتخاباتی”صابخونه” برگزار شد.

دورهمی انتخاباتی “صابخونه” برگزار شد. به منظور افزایش مشارکت در انتخابات و آگاهی بخشی سیاسی_اجتماعی به دختران و زنان شهر کرمان؛ دورهمی “صابخونه” با همکاری موسسه نورا (ندا؛ نهضت دختران امام) در بازه زمانی دوم تا ششم اسفند ماه ۱۴۰۲ به صورت چالشی و همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

اولین رویداد اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان برگزار شد.

اولین رویداد راهبران کارگروه‌های تخصصی اندیشکده حمکرانی مردمی استان کرمان در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ به منظور ساماندهی کارگروه‌ها و میزهای تخصصی برگزار شد. در این رویداد میزهای تخصصی در حوزه مسائل حقوقی، مدیریتی، نظارتی، فناوری، اقتصاد و … حضور داشتند.