26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

استاندار کرمان در همایش ملی حکمرانی متعالی

استاندار کرمان در همایش ملی حکمرانی متعالی

تمرکززدایی قدرت، سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، چهارمین همایش ملی حکمرانی متعالی با تاکید بر حکمرانی استانی ۲۶ تیر ماه با حضور دانشجویان، استادان دانشگاه و شماری از استانداران کشور در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد. محمدمهدی فداکار استاندار کرمان یکی از سخنرانان این همایش علمی بود. وی در […]