26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان
 

مرکز مطالعات توسعه و رقابت

معرفی

در سال‌های اخیر تلاش برای گسترش بخش خصوصی در کشور از یک سو، و توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی دیگر مسائل متعددی را از بعد حکمرانی پررنگ ساخته‌ است. به طور طبیعی حرکت از اقتصاد دولتی که آمیخته به نگاه‌های سنتی تعزیراتی و قیمت‌گذاری دستوری و انواع مداخلات دیگر است، به سوی اقتصادی که نقش دولت در آن تنظیم‌گری است، زمان‌بر و دشوار است. با این حال این هدف، پیش و بیش از هرچیز دیگری نیازمند دانش به‌روز علمی و ارائه راهکارهای ابتکاری دقیقی است که بتواند علاوه‌ بر آن‌که چالش‌ها و نگرانی‌های توسعه را برطرف می‌کند، راه را بر انواع مداخلات نادرستی که به نام تنظیم‌گری صورت می‌گیرد، ببندد. بنابراین در یک کلام، مرکز مطالعات توسعه و رقابت، به عنوان اندیشکده‌ای (Think Tank) که میان بخش خصوصی و دولت پل زده است، چالش‌ها و مسائل بخش خصوصی را در رابطه با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در بازارهای مختلف جمع‌آوری می‌کند، سپس با بررسی علمی و تحلیل‌های مبتنی بر دانش، به راهکار می‌رسد و در مرحله نهایی با استفاده از روش‌های مختلف مسئله مذکور را به مسئله سیاست‌مدار تبدیل و تلاش می‌کند به زبان او، راهکاری ارائه دهد. از سال 1398 هسته اولیه مرکز مطالعات توسعه و رقابت، متشکل از پژوهشگران و فارغ‌التحصیلانی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و با سابقه فعالیت در نهادهای معتبر پژوهشی و سیاستی کشور، فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1400 به صورت رسمی با حمایت خانه ‌اندیشه‌ورزان و اندیشکده حکمرانی شریف تأسیس شد.

اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان