26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

نشست‌های علمی

آخرین اخبار

مطالب منتخب

بازدید گردشگری/ میدان ارگ کرمان
امور اقتصادی
sara

بازدید گردشگری/ میدان ارگ کرمان

بازدید استاندارکرمان از طرح پیاده‌راه‌سازی میدان ارگ استاندارکرمان در بازدید از طرح پیاده‌راه‌سازی میدان تاریخی ارگ شهر کرمان از تعریف برنامه‌های ویژه برای تعاملات اجتماعی

ادامه مطلب »