26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

فرآیندهای اصلی

آخرین اخبار

مطالب منتخب

وظایف و فرآیندهای اصلی اندیشکده

دولت ها برای ارتقای کیفیت کارکردهای خود نیامند فرایندهایی درست، کارآمد و موثر در سیاستگذاری عمومی هستند. این فرایندها را می توان شامل مراحل زیر دانست:

  • رصد و شناسایی مسائل با استفاده از نظرات افراد و ذینفعان مختلف
  • فهرست بندی و اولویت بندی مسائل تحلیل لایه‌ای و حرکت از مشکلات سطحی به عوامل ریشه‌ای
  • در دستور کار قرار دادن مسائل اولویت بندی شده
  • شناخت تاریخ پیدایش و تحول مسائل، توصیف و صورت‌بندی دقیق مسایل مورد نظر، ارزیابی مسایل جاری و مسایل در شرف ظهور
  • شناسایی ذینفعان هر مسئله و برقراری ارتباط موثر باآنها
  • تولید داده، اطلاعات و تحلیل های مناسب درباره مسائل
  • حل تعارضات و اجماع سازی درباره مسائل، اهداف و راه حل ها
  • ارزیابی پیامدهای سیاستها، برنامه ها و اقدامات برای حل مسائل
  • بازخورد گرفتن درباره مسائل و راه حل های اعمال شده

دولت ها برای اینکه بتوانند همه فرایندهای 9 گانه را انجام دهند به نظام ارتباطی تعریف شده ای با جامعه نیاز دارند. وجود چنین نظامی به دولت ها امکان می دهد تا کیفیت سیاستگذاری عمومی را ارتقا داده و اجرای سیاست ها را تسریع کنند.جامعه مدرن نیز از سوی دیگر نیازمند سازوکارهایی برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاری عمومی است. جوامع از طریق تشکل هایی نظیر اصناف، اتحادیه ها، احزاب و… کوشیده اند بر عملکرد دولت ها اثر بگذارند.

اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان