26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان
تفاهم‌نامه‌های اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان

تفاهم‌نامه

آخرین اخبار

مطالب منتخب

برای دریافت فایل تفاهم‌نامه‌ بر روی نام آن کلیک نمایید:

تفاهم‌نامه مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در شرکت شتابدهنده حسنا شریف

تفاهم‌نامه مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در شرکت شتابدهنده حسنا شریف

تفاهم‌نامه اندیشکده حکمرانی شریف و کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تفاهم‌نامه اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

تفاهم‌نامه اندیشکده حکمرانی شریف و موسسه بینا

تفاهم‌نامه اندیشکده حکمرانی شریف و دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علــــم و صنعــــت

تفاهم‌نامه اندیشکده حکمرانی شریف و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه