26 تیر 1403
اندیشکده حکمرانی مردمی استان کرمان
 

اصول و مبانی

آخرین اخبار

مطالب منتخب

تمایز اندیشکده حکمرانی شریف همواره بر نگاه سیاستی و نه سیاسی به مسائل بوده و در این مسیر این توفیق را یافته که در سطح سیاستی کشور با نهادهای مؤثری همچون دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی (اعم از کمیسیون ها، مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان محترم)، دولت و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نهادهای انقلابی و دستگاه‌های زیر نظر رهبری معظم انقلاب همکاری‌های تنگاتنگی داشته باشد. انباشت تجربیات پنج ساله در تعامل با این سطح از مسائل، نگاه میان رشته ای و چند رشته ای به عارضه ها و ابتنای راه‌حل‌ها بر همین رویکرد از سویی و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ و مجامع علمی داخلی و خارجی باعث شده است که نخبگان متخصص و متعهد به آسانی امکان همکاری و همراهی با اندیشکده را فراهم دیده و در این مسیر ارزشمند دانش خود را با بینش سیاستی ممزوج کرده و ضمن واقع گرایی، توان خود را در راه پیشرفت و ارتقای کشور به خدمت گیرند. اندیشکده با تقسیم کار در حوزه های اقتصاد، رسانه و ارتباطات، پارلمان، دولت و نظام اداری مباحث حکمرانی و تنظیم گری را بسط و توسعه داده و مؤفق به تولید دانش بومی نیز شده است.
مفاهیم حکمرانی و تنظیمگری در اندیشکده، طی بررسی های دانش بنیان و مشاهدات میدانی در حوزه های متنوعی از خطوط کاری گروه‌های کاری اندیشکده بسط و توسعه یافته، الگو و ابزار ارزشمندی برای توصیف، تحلیل و در نهایت تجویزهای سیاستی فراهم آورده است. بازسازی ساختاری حوزه‌های مختلف حکمرانی از همین مسیر می‌گذرد در کنار فعالیت‌های سیاست پژوهانه، با توجه به عقب بودن دانشگاه‌ها از آخرین مباحث و مهارت‌های مرتبط با حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، اندیشکده باشگاه سیاست پژوهی را جهت آموزش، ترویج و توسعه دانش و بینش سیاستگذاری و حکمرانی به علاقه‌مندان، مدیران و پژوهشگران تأسیس نموده است. همچنین کنفرانس بین المللی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که چهارمین سال خود را گذرانده است به بستری برای آخرین چالش ها و راهکارها و نظرات متخصصین، حکمرانان و علاقمندان به این حوزه درباره آخرین مسائل روز کشور تبدیل شده است.